1Invoer gebruikte auto’s uit Duitsland; BPM; bewijslast; dwangsom per tijdvak
 Lees meer ...
2BPM bij invoer auto’s uit Duitsland; geen interne compensatie; bewijslast
 Lees meer ...
3Niet-ontvankelijk bezwaar tegen voldoening op aangifte van nihil; geen dwangsom
 Lees meer ...
4Naheffingsaanslag voor rijden in auto van in BelgiŽ wonende vader
 Lees meer ...
5Terechte naheffing voor tabaksverkopen via internet
 Lees meer ...
6Afwaarderingsverlies vordering; earn-outvordering; deelnemingsvrijstelling
 Lees meer ...
7Levering percelen voor clubhuis en golfbaan; criterium voor zelfstandig gebruik
 Lees meer ...
8Conserverende aanslag deels in strijd met goede verdragstrouw
 Lees meer ...
9Terechte vergrijpboete voor ten onrechte geclaimde afdrachtvermindering?
 Lees meer ...
10Boetes van 60% voor niet meewerkende zwartspaarder
 Lees meer ...
11Is verliesvaststellingsbeschikking gebonden aan (aanslag)termijn?
 Lees meer ...
12Lijfrentepremie niet aftrekbaar voor bijdrage-inkomen Zvw; dubbele heffing
 Lees meer ...
13RB-leden kiezen voor de toekomst en werken aan kwaliteit
 Lees meer ...
14Geen akkoord over verlaagd btw-tarief e-books en verleggingsregeling
 Lees meer ...
15Rekenregels 1 juli 2017
 Lees meer ...

1Invoer gebruikte auto’s uit Duitsland; BPM; bewijslast; dwangsom per tijdvak
 X (bv) handelt in auto’s. Zij heeft maandaangifte gedaan (oktober 2012) voor uit Duitsland geÔmporteerde BMW’s en Audi’s. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil of de op aangifte voldane BPM tot het juiste bedrag berekend is. Verder is in geschil of X recht heeft op ťťn dwangsom of meerdere dwangsommen.†In casu is niet in geschil dat sprake is van gebruikte auto’s. Het beroep van de Inspecteur op interne compensatie slaagt niet.†Ter onderbouwing dat de voldane BPM meer bedraagt dan het restant aan BPM dat nog drukt op vergelijkbare, reeds in Nederland geregistreerde personenauto’s, heeft X een overzicht van de handelsinkoopwaarden van de auto’s overgelegd, afkomstig van G, uitgaande van zogenoemde marge-auto’s. X heeft met deze koerslijst aannemelijk gemaakt dat de door haar gehanteerde handelsinkoopwaarden juist zijn. De over het tijdvak verschuldigde BPM dient te worden verminderd overeenkomstig het standpunt van X (€ 4.494). Dat X recht heeft op een dwangsom van € 1.260 is niet in geschil. Partijen houdt wel verdeeld of X recht heeft op een dwangsom voor alle tijdvakken tezamen of op een dwangsom voor elk tijdvak afzonderlijk. Anders dan de Inspecteur betoogt, is volgens het Hof geen sprake van samenhangende zaken. Dat in elk tijdvak inhoudelijk dezelfde materie aan de orde is, acht het Hof niet relevant. Bovendien zijn de bezwaarschriften door X niet gelijktijdig ingediend en is voorts per tijdvak sprake van een (andere) belastingschuld. Gelet hierop heeft de Inspecteur per tijdvak waarin hij niet tijdig heeft beslist een dwangsom van € 1.260 verbeurd en is het incidenteel hoger beroep van de Inspecteur ongegrond. De zaken 15/00506 tot en met 15/00511 zijn voor de bezwaar-, de beroeps- en de hogerberoepsfase samenhangende zaken als bedoeld in artikel 3, lid 2, Bpb. Het Hof kent in zaak 15/00506 (niet gepubliceerd) een proceskostenvergoeding toe.
 Lees meer ...