1Geen kostenvergoeding voor door gelieerde vennootschap verleende rechtsbijstand
 Lees meer ...
2Vrijstaande woningen rijp voor sloop; vaststelling WOZ-waarden
 Lees meer ...
3Tijdig bezwaar door verzending faxbericht
 Lees meer ...
4Omzetting stakingswinst in lijfrente; vereisten voor premieaftrek
 Lees meer ...
5Huurder geen gebruiker meer van bedrijfsruimte; herroeping aanslag OZB
 Lees meer ...
6Memorie van antwoord Eerste Kamer Implementatiewet Vierde antiwitwasrichtlijn
 Lees meer ...
7Antwoorden op rapport Nationale ombudsman 'Geen powerplay maar fair play'
 Lees meer ...
8Belastingdienst wijst gestopte ondernemer op laatste btw-aangifte
 Lees meer ...
9Privégebruik auto’s btw en toepassing
 Lees meer ...
10Gele kaart op komst voor EU-voorstellen belastingheffing digitale diensten
 Lees meer ...
11Reactie op verzoek om aandacht voor negatieve effecten van letselschadevergoeding
 Lees meer ...

1Geen kostenvergoeding voor door gelieerde vennootschap verleende rechtsbijstand
 X (bv; belanghebbende) heeft beroep en hoger beroep ingesteld inzake een aanslag vpb 2014 en verzuimboete. X heeft de gelieerde vennootschap C gemachtigd om in gerechtelijke procedures ter zake van de aanslag en de verzuimboete gedingstukken in te dienen respectievelijk haar tijdens een mondelinge behandeling te vertegenwoordigen. In hoger beroep is in geschil of Rechtbank Zeeland-West-Brabant de Inspecteur terecht niet heeft veroordeeld in de kosten van het geding bij de Rechtbank. X stelt zich op het standpunt dat zij zowel in de procedure bij de Rechtbank als in de onderhavige procedure bij het Hof gebruik heeft gemaakt van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Zowel in beroep als in hoger beroep zijn de proceshandelingen verricht door C. Naar het oordeel van Hof Den Bosch zijn er echter diverse bijzondere omstandigheden die vereenzelviging van X en C in dit geval rechtvaardigen. X heeft daarom geen recht op vergoeding van kosten in de zin van artikel 1, aanhef en onderdeel a, Bpb. Gesteld noch gebleken is dat X overige voor vergoeding in aanmerking komende kosten als bedoeld in artikel 1 Bpb heeft gemaakt.
 Lees meer ...