1Niet-ontvankelijk beroep inzake legesheffing wegens gebrek aan procesbelang
 Lees meer ...
2Wrakingsverzoek is niet tijdig ingediend en is daarom niet-ontvankelijk
 Lees meer ...
3Geen immateriŽle schadevergoeding omdat redelijke termijn is verlengd
 Lees meer ...
4Niet-ontvankelijk bezwaar tegen naheffingsaanslag; vermindering boete
 Lees meer ...
5Antwoorden vragen over het bericht 'Nieuwe auto’s duizenden euro’s duurder'
 Lees meer ...
6Voorgenomen prejudiciŽle vragen over gevolgen Brexit voor EU-burgerschap
 Lees meer ...
7Kamerbrief anti-hybridebepaling Moeder-dochterrichtlijn
 Lees meer ...

1Niet-ontvankelijk beroep inzake legesheffing wegens gebrek aan procesbelang
 Bij besluit van 3 november 2016 (het primaire besluit) heeft de Heffingsambtenaar van de gemeente Venlo aan X (belanghebbende) een bedrag van € 50,40 aan leges geheven voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart. X heeft beroep ingesteld. Hij bestrijdt niet dat hij leges is verschuldigd en evenmin staat de hoogte van het legesbedrag ter discussie. Gevraagd naar het waarom van deze procedure heeft X ter zitting van Rechtbank Limburg verklaard dat hij 'gewoon antwoord wil van de gemeente op zijn vragen'. De Rechtbank stelt vast dat X met de procedure niet wenst te bereiken dat een of meer rechtsgevolgen van het legesbesluit ongedaan worden gemaakt, noch dat hij beoogt andere rechtsgevolgen van het besluit te bewerkstelligen. Dit maakt dat hem een procesbelang moet worden ontzegd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.
 Lees meer ...