1Ambtshalve aanslagen voor exploitant onroerend goed; vergrijpboetes; bewijslast (1)
 Lees meer ...
2Ambtshalve aanslagen voor exploitant onroerend goed; vergrijpboetes; bewijslast (2)
 Lees meer ...
3Geen schending hoorplicht artikel 7:2 Awb en Unierechtelijk verdedigingsbeginsel
 Lees meer ...
4Drie minuten geen redelijke termijn voor in werking stellen parkeerapparatuur
 Lees meer ...
5Geen verletkosten voor gepensioneerde met kleine onderneming
 Lees meer ...
6Helft van betaalde hypotheekrente aftrekbaar als onderhoudsverplichting
 Lees meer ...
7Overschrijding opbrengstlimiet; onvoldoende inzicht; vernietiging legesnota
 Lees meer ...
8Paardenaccommodatie geen aanhorigheid bij eigen woning
 Lees meer ...
9Antwoorden Kamervragen inzake meer openheid geven over rulings
 Lees meer ...

1Ambtshalve aanslagen voor exploitant onroerend goed; vergrijpboetes; bewijslast (1)
 X (belanghebbende) en zijn echtgenote zijn betrokken bij het beheer van, de handel in en de exploitatie van onroerende zaken. Op 10 januari 2012 zijn X en zijn echtgenote aangehouden op verdenking van onder andere witwassen, valsheid in geschrifte, gebruik van valse geschriften en oplichting, tezamen en in vereniging met anderen. X is in 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren voor het medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en poging tot oplichting. In deze procedure zijn ambtshalve aan X opgelegde aanslagen IB/PVV over de jaren 2011, 2012 en 2013 in geschil. X heeft voor deze jaren geen aangiften gedaan. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen uitgegaan van een belastbaar inkomen van € 2.000.000 (2011) respectievelijk € 1.000.000 (2012 en 2013) en een box 3-inkomen van € 400.000. Tevens zijn vergrijpboetes opgelegd van 100% van de geheven belasting. Rechtbank Den Haag laat de aanslagen met omkering en verzwaring van de bewijslast in stand. De vergrijpboetes zijn volgens de Rechtbank passend en geboden maar worden gematigd tot 70% van de geheven belasting wegens omkering van de bewijslast en overschrijding van de redelijke termijn.
 Lees meer ...