1Vaststellen invorderingsrente niet strijdig met verdragsbepalingen
 Lees meer ...
2Geen negatief loon; geen aftrek advocaatkosten ter beŽindiging arbeidsconflict
 Lees meer ...
3WOZ-waarde winkelpand niet te hoog vastgesteld; proceskostenvergoeding
 Lees meer ...
4Singulier huwelijk is geen huwelijk als bedoeld in BW; geen partnervrijstelling
 Lees meer ...
5Verhuur woning aan werknemer tegen te lage waarde; loon in natura
 Lees meer ...
6Gebondenheid belastingrechter aan door SVB verstrekte E101-verklaring
 Lees meer ...
7Appartementen in B&B kwalificeren als woonhuis; geen willekeurige afschrijving
 Lees meer ...
8Niet voldaan aan urencriterium; geen zelfstandigenaftrek en willekeurige afschrijving
 Lees meer ...
9Verrekening voorvoegingsverlies oude fiscale eenheid terecht geweigerd
 Lees meer ...
10WOZ-waarde tussenwoning niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
11Wetsvoorstel ATAD1 (35 030); verslag Tweede Kamer
 Lees meer ...
12Belastingplan 2019 (35 026); verslag Tweede Kamer
 Lees meer ...
13Overige Fiscale Maatregelen 2019 (35 027); schriftelijk verslag
 Lees meer ...
14Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35 029): verslag Tweede Kamer
 Lees meer ...
15Wet aanpassing kansspelbelasting sportweddenschappen (35 031); verslag Tweede Kamer
 Lees meer ...
16Wet modernisering KOR (35 033); schriftelijk verslag Tweede Kamer
 Lees meer ...
17Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35 032): verslag Tweede Kamer
 Lees meer ...
18Ecofin: politiek akkoord over btw-tarief e-publicaties
 Lees meer ...
19Ecofin: akkoord over btw quick fix (verbeterpunten)
 Lees meer ...
20Ecofin: btw algemene verleggingsregeling
 Lees meer ...
21Rechterlijke toetsing aan met terugwerkende kracht gewijzigde vergunning (2)
 Lees meer ...

1Vaststellen invorderingsrente niet strijdig met verdragsbepalingen
 Met een beschikking van 11 februari 2017 heeft de Heffingsambtenaar medegedeeld dat hij invorderingsrente van €†2 heeft afgeboekt op een betaling die X (belanghebbende) heeft gedaan.†Met een uitspraak op bezwaar van 18 mei 2017 (de bestreden uitspraak) heeft de Heffingsambtenaar het hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. X heeft beroep ingesteld. Volgens X is de uitspraak in strijd met artikel 8 en 14 EVRM en artikel 1 EP. Rechtbank Amsterdam stelt vast dat het geschil alleen kan gaan om het vaststellen van de invorderingsrente op €†2. Er is geen sprake van strijd met artikel 1 EP of met artikel 8 EVRM, aldus de Rechtbank. De stelling dat sprake is van strijd met artikel 14 EVRM is niet onderbouwd. X heeft nog een aantal argumenten naar voren gebracht die geen betrekking op het vaststellen van de invorderingsrente. Daarom kunnen zij niet leiden tot het oordeel dat de bestreden uitspraak onrechtmatig is. Het beroep is ongegrond.
 Lees meer ...