1WOZ-waarde vrijstaande woning niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
2Voortijdig beroep; juiste aanslagen afvalstoffenheffing
 Lees meer ...
3Geen afwaardering van vorderingen omdat gelieerde schuldenaar liquide is
 Lees meer ...
4Terechte afwaardering vordering; zakelijke autokosten
 Lees meer ...
5WOZ-waarde winkelruimte niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
6WOZ-waarde winkelpanden in winkelcentrum niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
7Geen aftrek voorbelasting voor incassodiensten m.b.t. debiteurenportefeuille
 Lees meer ...
8Legesverordening deels onverbindend; vernietiging legesaanslag
 Lees meer ...
9Geen afdwingbaar recht op telefonisch horen; WOZ-waarde niet te hoog vastgesteld
 Lees meer ...
10Geen gewekt vertrouwen met betrekking tot te verrekenen verliezen
 Lees meer ...
11OB op verbouwingskosten van om niet in gebruik gegeven woning is niet aftrekbaar
 Lees meer ...
12Geen zakelijk verband tussen uitgaven en inkomsten uit PGB
 Lees meer ...
13Overzicht verdragen in voorbereiding
 Lees meer ...
14Verstrekking van inkomensverklaringen door Belastingdienst geoorloofd
 Lees meer ...
15Afgifte btw-nummer duurt in januari en februari 2018 langer
 Lees meer ...

1WOZ-waarde vrijstaande woning niet te hoog vastgesteld
 X (belanghebbende) is eigenaar van een vrijstaande woning met berging en tuin. De grond van de woning is met erfpacht belast. Deze erfpacht is afgekocht tot en met 31 januari 2050. De WOZ-waarde van de woning is per waardepeildatum 1 januari 2014 voor het kalenderjaar 2015 vastgesteld op € 1.267.000. X bepleit in hoger beroep een waarde van € 1.100.000. De Heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde onderbouwd aan de hand van een taxatierapport waarin de waarde is getaxeerd op € 1.267.000. Naast gegevens van de woning, bevat dit taxatierapport gegevens van drie vergelijkingsobjecten. Volgens Hof Amsterdam heeft de Heffingsambtenaar met het door hem overgelegde taxatierapport aannemelijk gemaakt dat de WOZ-waarde van de woning niet te hoog is vastgesteld. Niet kan worden gezegd dat de WOZ-waarde in een onjuiste verhouding staat tot de verkoopprijzen van de vergelijkingsobjecten. Het Hof vindt voorts steun voor het oordeel dat de WOZ-waarde van de woning niet te hoog is vastgesteld in de omstandigheden dat (i) de woning van X te koop heeft gestaan vanaf 2012 voor een vraagprijs van respectievelijk € 2.200.000, € 2.000.000 en € 1.825.000, en (ii) de woning eind december 2016 is verkocht voor een prijs van € 1.650.000 (kosten koper). Deze verkoopprijs is veel hoger dan de WOZ-waarde per waardepeildatum 1 januari 2014. Bovendien is deze verkoopprijs betaald voor een woning waarvan de grond met erfpacht is belast. Alle stellingen van X worden verworpen. Het hoger beroep is ongegrond.
 Lees meer ...