1Bestemmingswijzigingswinst; vaststelling in goede justitie van WEVAB
 Lees meer ...
2Geen aftrek ter voorkoming dubbele belasting; vergoeding bezwaarkosten
 Lees meer ...
3Bestrijding btw-fraude niet altijd vůůr verjaringsregels
 Lees meer ...
4Inhoudingsplicht Belgische vennootschap voor uitzendwerkzaamheden
 Lees meer ...
5PrejudiciŽle vragen over Belgisch btw-tarief medische diensten en verstrekkingen
 Lees meer ...
6Terbeschikkingstellingsregeling n.v.t. vanwege inmiddels meerderjarigheid zoon
 Lees meer ...
7PrejudiciŽle vragen over volledige btw-aftrek bij gemengde kosten
 Lees meer ...
8PrejudiciŽle vragen over uitleg verdragsbepaling ‘niet zelfstandige beroepen’
 Lees meer ...
9Schenkingsvrijstelling eigen woning; effecten op de hypotheekschuld
 Lees meer ...
10Kamerdebat over Nederlandse houding bij EU-aanpak belastingontwijking
 Lees meer ...

1Bestemmingswijzigingswinst; vaststelling in goede justitie van WEVAB
 X (belanghebbende) oefent een landbouwbedrijf uit als bedoeld in artikel 3.12, lid 2, Wet IB 2001 (tekst 2010). Bij overeenkomst van 7 december 2009 heeft X aan een stichting 8.40.40 ha gronden verkocht die door hem werd aangewend in het kader van dat bedrijf. De koper heeft die gronden aangekocht teneinde deze aan te wenden in het kader van – kort gezegd – natuurbeheer. Levering heeft plaatsgevonden in 2010. In geschil is of X met de verkoop van de grond een bestemmingswijzigingswinst heeft behaald. Indien en voor zover de door X ontvangen koopsom van € 385.057 de WEVAB van de gronden te boven staat, is geen sprake van winst die onder de landbouwvrijstelling van artikel 3.12, lid 1, Wet IB 2001 valt. Geen van beide partijen heeft de door hem bepleite WEVAB volgens Rechtbank Noord-Holland aannemelijk gemaakt. Op basis van de taxaties van partijen stelt de Rechtbank de WEVAB in goede justitie vast. De Inspecteur is van een te lage WEVAB uitgegaan. De aanslag IB/PVV 2010 wordt verminderd.
 Lees meer ...