Registreer hier voor
gratis proefabonnement

Nieuws:
Vijfde voortgangsbrief FATCA
WOZ-waarde was niet te hoog; lagere kostenvergoeding beroepsfase
Nieuwe auto ondanks waterschade; artikel 110 VWEU niet geschonden
Premies Zvw niet gelijk aan belastingheffing; geen dubbele belasting
Veel te laat ingediend bezwaarschrift is niet-ontvankelijk
Douaneschuld tijdig betaald; geen rente op 'achterstallen'
Geen teruggaaf van betaalde douanerechten; geen bijzondere omstandigheden
Niet voldaan aan voorwaarden douanevergunning actieve veredeling; utb
Reformatio in peius; deel naheffingsaanslagen OB vernietigd
Rechtbank had gemotiveerd moeten beslissen op verzoek uitstel zitting
Hogere compensatie box 3-heffing; geen rentevergoeding