Registreer hier voor
gratis proefabonnement

Nieuws:
Verplichte 4% rekenrente ondanks veel lagere marktrente
Geen vergrijpboete omdat Inspecteur grove schuld niet heeft aangetoond
Geen KOR voor belastingadviseur met zonnepanelen
Waardering pensioenverplichting; verplichte 4% rekenrente
Verplichte 4% rekenrente terwijl marktrente veel lager is.
Toepassing rekenrente van 4%, gemeenschappelijke bijlage bij drie conclusies
Geen medebelanghebbendebeschikking voor erfgenaam
Geen belastingrente over periode dat Belastingdienst over belastingbedrag beschikte
Te lage proceskostenvergoeding in BPM-zaak; redelijke termijn ten onrechte verlengd
Onroerendezaakrechtspersoon; bezitseis; intern gegenereerde goodwill
Versnelling in de hersteloperatie Toeslagen