Is een postzegelverzameling een bezitting in box 3?

Wanneer de postzegelverzameling bedoeld is voor persoonlijk gebruik, is het geen bezitting in box 3.


Heeft de verzameling wetenschappelijke waarde, dan kan de vrijstelling voor kunst en wetenschap van
toepassing zijn. In dat geval is er ook geen sprake van een bezitting in box 3. Wordt de verzameling
hoofdzakelijk ter belegging aangehouden dan is de verzameling wel een bezitting in box 3