Informatie over schenk- en erfbelasting

De staatssecretaris van FinanciŽn, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de vertraagde oplevering van het nieuwe behandelsysteem voor de schenk- en erfbelasting. Hij wijst er op dat de bouw van onderdelen van het systeem complexer was dan voorzien. Als andere oorzaken van de vertraging in de oplevering van behandelsystemen voor de schenk- en erfbelasting noemt hij†gebrekkige managementinformatie, slecht risicomanagement en onderdelen die onvoldoende met elkaar in verbinding staan.


Om de overlast voor burgers tot een minimum te beperken, zijn een aantal maatregelen genomen.

Erfbelasting
Bij belastingaanslagen over aangiften erfbelasting met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege de vertraging geen belastingrente in rekening gebracht. Al geheven Belastingrente over aangiften vanaf die datum geeft de Belastingdienst terug.
Ook komt†capaciteit beschikbaar bij de bouwers van de systemen en komen er tijdelijk mensen bij om de achterstand in aanslagoplegging bij de erfbelasting in te lopen.
Schenkbelasting
Bij de schenkbelasting kunnen nu alleen voorlopige aanslagen worden opgelegd. Het opleggen van definitieve aanslagen wordt mogelijk in de loop van 2019. Voor de meeste belastingplichtigen zal de definitieve aanslag gelijk zijn aan de voorlopige aanslag. De Belastingdienst onderzoekt mogelijkheden om belastingplichtigen vooruitlopend op de definitieve aanslag al zekerheid te geven over hun definitieve aanslag. De definitieve aanslagen worden wel opgelegd binnen de wettelijke termijnen.†