Schijven en tarieven vennootschapsbelasting in 2023

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting is verkort van 395.000 naar 200.000 in 2023. Zo vallen in 2023 meer bedrijven in de tweede tariefschijf, die anders alleen in de eerste tariefschijf zouden vallen.


Het tarief voor winsten die vallen in de eerste tariefschijf wordt in 2023 verhoogd van 15% naar 19%. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de tweede tariefschijf blijft 25,8%.