Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 omhoog naar 0,23 per kilometer

De reeds voorgenomen verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting naar 0,22 per kilometer wordt verder verhoogd naar 0,23.


Deze bedragen gelden voor zakelijke reiskosten, met inbegrip van de kosten van woon-werkverkeer. Voor de kosten van openbaar vervoer mogen, net als nu het geval is, de werkelijke kosten worden vergoed.

De verhoging van het forfait per kilometer geldt ook voor de reiskosten van IB-ondernemers en resultaatgenieters. Ook de andere forfaits per kilometer worden verhoogd. Het gaat om: de aftrek specifieke zorgkosten voor reiskosten ziekenbezoek;
de kilometervergoeding voor weekenduitgaven gehandicapten;
de giftenaftrek als een vrijwilliger afziet van reiskostenvergoeding