Btw-bedrag afronden

U gebruikt voor de afronding van het btw-bedrag de rekenkundige methode. Als het bedrag van de verschuldigde btw op de factuur bestaat uit meer dan 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het 3e cijfer achter de komma af op hele centen. Dit doet u als volgt:


• Is het 3e cijfer achter de komma lager dan 5, dan rondt u het bedrag naar beneden af.
• Is het 3e cijfer achter de komma 5 of hoger, dan rondt u het bedrag naar boven af.
Dit betekent bijvoorbeeld dat u € 20,124 afrondt naar € 20,12 en € 20,125 naar € 20,13.
Bij het afronden mag u kiezen uit 2 methodes:
• U rondt af per geleverd goed of verrichte prestatie.
• U rondt het totaalbedrag af.
U mag niet beide methodes naast elkaar gebruiken. En u moet in uw keuze voor gebruik van een methode een vaste lijn volgen.
In de aangifte btw rondt u de btw-bedragen af op hele euro's. Dit mag u in uw voordeel doen.