Beperking aftrek periodieke giften

Vanaf 1 januari 2023 is de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrensd tot 250.000 per kalenderjaar.


Deze grens geldt voor de schenker en een eventuele fiscale partner gezamenlijk. Dit geldt niet voor periodieke giften van voor 4 oktober 2022, 16:00 uur. Deze periodieke giften zijn tot uiterlijk 2027 nog volledig aftrekbaar.