Kan tegenover VvE-vermogen een schuld in aanmerking worden genomen in box 3?

In 2020 heeft de voorzitter van de VvE, na instemming van de VvE, een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer verstrekt voor het bedrag van € 40.000. Conform de afspraak hebben de werkzaamheden en betalingen in februari 2021 plaatsgevonden.
Kan voor de bepaling van de waarde van het lidmaatschapsrecht voor box 3 het banksaldo op 1 januari 2021 van de VvE verminderd worden met de hierboven genoemde opdracht van € 40.000?

 
What do you want to do ?
New mail

Nee. Een lidmaatschapsrecht in een VvE is civielrechtelijk een aparte rechtsfiguur en als gevolg daarvan
fiscaal een afzonderlijk te kwalificeren vermogensrecht dat tot de rendementsgrondslag van box 3
wordt gerekend. Het lidmaatschapsrecht omvat onder andere het aandeel in het reservefonds. Bij het
vaststellen van de waarde in het economische verkeer van het lidmaatschapsrecht wordt het aandeel in
het reservefonds meegenomen. In de casus is (een deel van) het reservefonds bestemd om op een later
moment te besteden aan bepaalde benoemde onderhoudskosten. Hiermee is nog geen sprake van het
verlaten van dit bedrag uit het vermogen van de VvE. Derhalve dient het bepalen van de waarde van het
lidmaatschapsrecht van de VvE plaats te vinden inclusief de € 40.000.

 
What do you want to do ?
New mail