Extra verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van € 7.030 naar € 6.670. Het afbouwen van de zelfstandigenaftrek
verloopt sneller en sterker bovenop de stappen die vorig jaar al zijn ingezet. 


De zelfstandigenaftrek zal jaarlijks worden verlaagd totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240 (dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028).
Het kabinet wil met de verlaging van de zelfstandigenaftrek de groeiende kloof tussen flexwerk en vaste
banen verkleinen en schijnzelfstandigheid tegen gaan.