Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten vanaf 2024

In het wetsvoorstel Belastingplan 2024 wordt voorgesteld wordt om het privégebruik van een OV-abonnement dat, of van een voordeelurenkaart die, wordt vergoed of verstrekt (waaronder ook het ter beschikking stellen valt) gericht vrij te stellen. 


Dat betekent dat een OV-abonnement of voordeelurenkaart altijd onbelast kan worden aangeboden mits het aannemelijk is dat het OV-abonnement dan wel de voordeelurenkaart ook (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) zal worden gebruikt. Als dat het geval is, hoeft een werkgever geen registratie van privé- en zakelijk gebruik meer bij te houden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Hiermee is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie beoogd