Aanpak ontkennende rekeninghouders met Luxemburgse bankrekening

De Belastingdienst gaat belastingplichtigen die eerder hebben ontkend dat zij rekeninghouder bij een Luxemburgse bank zijn (nogmaals) aan een fiscaal onderzoek onderwerpen. Dit naar aanleiding van gegevens die de Belastingdienst eind 2017 van de Luxemburgse overheid heeft ontvangen.


Op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst stuurde de Luxemburgse overheid eind december 2017 veel documenten met waardevolle informatie over bankgegevens uit Luxemburg. Deze informatie is geanalyseerd. Daaruit blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (gehad) de Belastingdienst, zowel door het niet opgeven van tegoeden bij deze bank als tijdens procedures en rechtszaken die eerder zijn gevoerd, in het verleden ernstig hebben misleid.†

Aanslagen, boetes en procedures
Op basis van de ontvangen contra-informatie uit Luxemburg gaat de Belastingdienst deze belastingplichtigen op gepaste wijze behandelen. Dat kan betekenen dat de Belastingdienst aanslagen en of boetes†gaat opleggen†of procedures over opgelegde maar bestreden aanslagen nogmaals†gaat voeren. Hierdoor kan de Belastingdienst lopende procedures in het voordeel afronden. Ook strafrechtelijke vervolging is daarbij†1 van de opties.†

Gegevensuitwisseling
De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel en ad hoc uitwisselen van data met buitenlandse overheden is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen. Zo ontvangt de Belastingdienst behalve informatie van bankgegevens uit Luxemburg ook informatie over bankgegevens van Nederlandse inwoners uit Zwitserland en BelgiŽ.