Dividenduitkeringen door dga's

De komende jaren verlaagt het kabinet de vennootschapsbelasting. Maar de eerder geplande verlenging van de eerste tariefschijf gaat niet meer door. De grens tot waar het lage tarief geldt, blijft liggen op € 200.000. Het lage tarief daalt na 2018 stapsgewijs naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven € 200.000 daalt gelijktijdig tot 20,5%.


Als dga betaalt u over de winst na vennootschapsbelasting later nog inkomstenbelasting in box 2. Dat tarief gaat juist vanaf 2020 omhoog van 25% naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer van het Pakket Belastingplan 2019 is de vraag aan de orde geweest of het niet oneerlijk is dat over dividenduitkeringen vanaf 2020 meer belasting moet worden betaald over nu al bestaande winstreserves in de bv. Staatssecretaris Menno Snel van FinanciŽn is echter niet van plan om voor bestaande winstreserves een overgangsmaatregel in het leven te roepen. Wilt u dus nog winsten uit uw bv uitkeren tegen een tarief van 25%, dan moet u dit uiterlijk op 31 december 2019 doen.