Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner in 2019

De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door uw partner in uw onderneming meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als uw partner zonder enige vergoeding meewerkt. 


Hebt u wel gekozen voor een arbeidsbeloning van uw partner, dan komt die niet
ten laste van de winst uit onderneming als de vergoeding lager is dan € 5.000 op jaarbasis. Bij uw partner is de vergoeding dan niet belast.
Bespreek met uw adviseur of het voordelig is om aan uw meewerkende partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Wellicht dat de manvrouwfirma ook tot de mogelijkheden behoort. Door verdeling van de winst kunnen aanzienlijke progressievoordelen ontstaan en kan uw partner onder voorwaarden gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, 14%-MKB-winstvrijstelling, dotatie aan de oudedagsreserve (FOR), stakingsaftrek enzovoort).