Middeling 2016-2018

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) van 2016
tot en met 2018 te middelen, waardoor u over deze jaren wellicht in totaal minder belasting betaalt.


Let op: de te middelen jaren mogen slechts eenmaal in de middelingsberekening worden betrokken.
Beoordeeld moet worden welke van de te middelen jaren u een zo hoog mogelijke belastingteruggaaf
oplevert. Mogelijk kunt u ook voorgaande jaren nog middelen. Dit is afhankelijk van de dagtekening van de
definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de desbetreffende jaren. Neem hierover contact op met uw adviseur.