Milieu-investeringsregelingen voor ondernemers

Investeert u als ondernemer in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken:

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken.


Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Vamil (willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen). Zo kunt u de belasting die u betaalt in een bepaald jaar laag houden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.