TOGS en TVL vrijgesteld (2020)

De coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) worden met terugwerkende kracht vrijgesteld van
belastingheffing. Om dit te bereiken wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020 in de wet een
(objectieve) vrijstelling opgenomen voor deze tegemoetkomingen. 


Belastingplichtigen kunnen van deze vrijstelling gebruikmaken door in hun aangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) de tegemoetkoming(en) op te nemen in de rubriek ‘Overige buitengewone baten' en in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen'. De keerzijde van deze vrijstelling is dat eventuele terugbetalingen van de genoemde tegemoetkomingen niet aftrekbaar zijn.