Borgstellingsprovisie bedingen bij uw bv

Staat u als dga in privé borg voor een door de bank aan uw bv verstrekte lening, dan moet u hiervoor een vergoeding bedingen bij uw bv. 


De bank kan u immers in privé aanspreken om de schuld, inclusief rente, te betalen als uw bv hiertoe niet in staat is. Het is aan te raden een zakelijke borgstellingsprovisie bij uw bv in rekening te brengen om te voorkomen dat de Belastingdienst dit (eventueel zelfs met boetes) corrigeert. De vergoeding voor de borgstelling wordt beschouwd als een voordeel volgens de terbeschikkingstellingsregeling en belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Uw bv kan de vergoeding aftrekken.