Korting van 25% bij afkoop pensioen in eigen beheer in 2018

Sinds 1 juli 2017 mag u als dga geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. U kunt er voor kiezen om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen. In 2018 geldt een afkoopkorting van 25%.

 


Bij afkoop in 2018 mag u de korting van 25% toepassen op de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Over de waardeaangroei over de periode 31 december 2015 tot het moment van de afkoop geldt geen korting.

Bij afkopen wordt de gehele fiscale balanswaarde minus de korting op het moment van de afkoop ineens belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Afkopen kan nog in 2018 en 2019. Bij afkoop in 2019 is de korting 19,5%.

Let op!
De korting van 34,5% was alleen van toepassing bij afkoop van het pensioen eigen beheer in 2017.