Vergoeding kosten aan personeel en tenaamstelling factuur (btw)

Als ondernemer geniet u alleen aftrek van btw als de prestatie aan u is verricht. Het is daarom in principe
vereist dat het contract voor de desbetreffende aankoop en de bijbehorende factuur op uw naam staan. 


Bij aankopen tot € 100 kan een vereenvoudigde factuur volstaan (hierop hoeven onder meer geen gegevens
van de afnemer te staan). Dit speelt onder andere bij het vergoeden van zakelijke uitgaven die de
werknemer voor zijn werkgever doet. Om het recht op aftrek van btw van de werkgever te behouden,
moeten contract en factuur op naam van de ondernemer (de werkgever) zijn gesteld. Dat geldt dus ook
voor benzinebonnen, zij het dat hiervoor is toegestaan dat de ondernemer op andere wijze kan worden
geďdentificeerd (bijvoorbeeld via girale betaling of een tankpasnummer). Als de werknemer de betrokken
inkopen (deels) gebruikt voor privédoeleinden, is in zoverre sprake van loon in natura en kan een btwcorrectie nodig zijn. Neem in dit geval contact op met uw adviseur. Niet alle btw op te vergoeden kosten is
aftrekbaar. Zo stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat voor de vaste telefoon bij de werknemer
thuis in principe geen btw-aftrek mogelijk is.