Betalingskorting vennootschapsbelasting

Het kabinet was voornemens om de betalingskorting die nu nog wordt toegekend bij betaling ineens van
de verschuldigde vennootschapsbelasting vr de eerste betalingstermijn (in plaats van in termijnen) per
2021 af te schaffen.


Het percentage waartegen de betalingskorting wordt berekend is gekoppeld aan het
percentage van de in rekening te brengen invorderingsrente. Inmiddels is bekend geworden dat dit
laatstgenoemde percentage 0,01 zal bedragen tot en met 31 december 2021. Ondanks dat de
betalingskorting vanaf 2021 nog niet afgeschaft wordt, zal deze als gevolg van het rekenpercentage van
0,01 in 2021 zeer beperkt zijn.