Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

Met ingang van 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom tot en met 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.


In het kader van de noodmaatregelen coronacrisis is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die loonsom bedraagt. Voor het restant van de fiscale loonsom dat meer bedraagt dan 400.000 blijft het percentage in 2020: 1,2%; voor 2021 is dat 1,18%